วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2567

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

05 มี.ค. 2024
51
.
ในวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุม2 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการร่วมมือทางด้านวิชาการ การให้บริการวิชาการและการวิจัยร่วมกัน เพื่อสร้างและพัฒนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับนักศึกษาแม่โจ้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคุณมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนลงนามบันทึกความเข้าใจ
.
ข่าว : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้