VOICE OF AMERICA (VOA) ภาคภาษาไทย ร่วมกับ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตข่าว การนำเสนอข่าว และภาพยนต์สารคดี

27 ก.พ. 2024
80
🔰🔰🔰 VOICE OF AMERICA (VOA) ภาคภาษาไทย ร่วมกับ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตข่าว การนำเสนอข่าว และภาพยนต์สารคดี
.
วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567
ช่วงเช้า : คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ช่วงบ่าย : คณะศิลปศาสตร์
.
ทั้งนี้นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ทั้งสองคณะให้ความสนใจเป็นอย่างมากในการเข้าร่วมและได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตข่าว การนำและเสนอข่าวภาพยนต์สารคดี ในระดับนานาชาติ
———————————————-
ขอขอบคุณภาพ : คณะสารสนเทศและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์
———————————————-