ค้นหา: rock-fame

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างมูลนิธิโครงการหลวง การส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านวิชาการ การพัฒนานวัตกรรมและส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการในทุกมิติ

24 ธ.ค. 2019
องคมนตรีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างมูลนิธิโครงการหลวง กับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานภายในประเทศ (5 มหาวิทยาลัย และ 1 สถาบันวิจัยฯ)  วันที่ 23 ธันวาคม 2562 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นผู้แทนในฝ่ายมูลนิธิโครงการหลวง ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย