วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ค้นหา: piano-store-blunders

อาจารย์แม่โจ้-แพร่ สุดเจ๋ง “ผศ.ดร.วรรณา มังกิตะ” ร่วมกับ ดร.สุจิตรา โกศล (วว.) ผลักดันบ้านบุญแจ่ม เป็นชุมชนไม้มีค่าต้นแบบการปลูกพืชเศรษฐกิจร่วมกับการเพาะเห็ดไมคอร์ไรซา

03 พ.ย. 2021
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ผนึกกำลังร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และ ม.แม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ลงพื้นที่ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมปลูกพืชเศรษฐกิจร่วมกับการเพาะเห็ดไมคอร์ไรซา พร้อมเปิดศูนย์เรียนรู้พื้นที่ต้นแบบ “ชุมชนไม้มีค่า” หวังพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน วันนี้ (31 ต.ค.) ที่ชุมชนบ้านบุญแจ่ม ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการว

ม.แม่โจ้-แพร่ฯ จับมือไทยเบฟเวอเรจผลักดันหลักสูตร ” ไม้สักเพื่อผลิตเฟอร์นิเจอร์สำหรับนักเรียนในจังหวัดแพร่

21 ต.ค. 2020
วันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2563 บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณพรหมพันธุ์ กองพลพรหม และคณะ เข้าหารือความร่วมมือกับ อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ เพื่อหาแนวทางการบูรณาการจัดทำร่างแผนการเรียนการสอนระดับปฐมวัย หลักสูตร " ไม้สักเพื่อผลิตเฟอร์นิเจอร์สำหรับนักเรียนในจังหวัดแพร่ " ร่วมกันระหว่างบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (ม