วันพฤหัสบดี, 18 เมษายน 2567

ค้นหา: new-economic-cycles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ

15 มี.ค. 2023
วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับโรงเรียนสันทรายวิทยาคม จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อประสานความร่วมมือทางด้านการพัฒนากิจกรรมทางวิชาการ ทั้งด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยังยืน ทั้งนี้ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ บริษัท อารมณ์ดีฟาร์ม จำกัด ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

22 ส.ค. 2022
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ นางณัฏฐ์นรี วงศ์เอี่ยมสิริ  ประธานกรรมการบริหาร  บริษัท อารมณ์ดี จำกัด  ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร  โดยมีวัตถุประสงค์ในการร่วมมือทางวิชาการด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และปัจจั

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการและการวิจัย

10 พ.ค. 2022
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน) )  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการและการวิจัย  การตรวจวิเคราะห์ทดสอบอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่า พัฒนาส่งเสริม สนับสนุนให้มีการปฏิบัติที่มีมาตรฐานสำหรับห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบอัญมณีเครื่องประดับ   ณ ห้องประชุมเอกภพวิทยา อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทย

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับบริษัท ไตรรัตนากรุ๊ป จำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ

07 มี.ค. 2022
ในวันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับบริษัท ไตรรัตนากรุ๊ป จำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไตรรัตนากรุ๊ป จำกัด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นตัวแทนฝ่ายคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมทั้งนายภาณุวัฒน์ พันธุ์ทอง กรรมการบริษัทบริษัท ไตรรัตนากรุ๊ป จำกัด เป็นตัว