ค้นหา: music-scores

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโล่และเข็มที่ระลึกแก่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง “ชนกาธิเบศรดำริ”

13 ก.พ. 2023
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรง”เปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง “ชนกาธิเบศดำริ” ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศดำริ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พร้อมเข้ารับพระราชทานโล่ เข็

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มอบเครื่องอบแห้งระบบถาดหมุน ผลงานนวัตกรรมของทีมวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้มูลนิธิโครงการหลวง

11 มี.ค. 2021
วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย อัศวราชันย์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หัวหน้าโครงการวิจัย ได้มอบเครื่องอบแห้งระบบถาดหมุน จำนวน 8 เครื่อง ให้กับมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ โด

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างมูลนิธิโครงการหลวง การส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านวิชาการ การพัฒนานวัตกรรมและส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการในทุกมิติ

24 ธ.ค. 2019
องคมนตรีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างมูลนิธิโครงการหลวง กับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานภายในประเทศ (5 มหาวิทยาลัย และ 1 สถาบันวิจัยฯ)  วันที่ 23 ธันวาคม 2562 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นผู้แทนในฝ่ายมูลนิธิโครงการหลวง ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย