วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

ค้นหา: music-notes

คณบดีนำทีมผู้บริหารแม่โจ้-แพร่ฯ หารือผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ในบทบาทของมหาวิทยาลัยต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแพร่

09 พ.ย. 2020
วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าพบปะหารือกับ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนแสดงเจตนารมณ์ในบทบาทของมหาวิทยาลัยต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแพร่ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ