วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

ค้นหา: money-saving-tips

ม.แม่โจ้ ต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สัมมนาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายมหาวิทยาลัยและส่วนราชการ เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน

24 ต.ค. 2020
ในวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายมหาวิทยาลัยและส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน เรื่อง “พลังอุดมศึกษากับการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” โดยได้รับเกียรติจากพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานและบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน เพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน”  ณ  ศูนย์กีฬาเ