วันพฤหัสบดี, 18 เมษายน 2567

ค้นหา: maejouniversitypodcast

อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร (MAP) โดย ฝ่ายบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีและพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันนำเสนอผลงานนวัตกรรมสู่การพัฒนาเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (Startup Gate Pitching Challenge)

04 เม.ย. 2022
.  วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร (MAP) โดย ฝ่ายบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีและพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันนำเสนอผลงานนวัตกรรมสู่การพัฒนาเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (Startup Gate Pitching Challenge) ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ ชั้น 4 อาคารอำนวย ยศสุข ในการแข่งขันครั้งนี้มีนักศึกษาและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมจำนวน 7 ทีมซึ่งผ่านการอบร

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับบริษัท ไตรรัตนากรุ๊ป จำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ

07 มี.ค. 2022
ในวันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับบริษัท ไตรรัตนากรุ๊ป จำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไตรรัตนากรุ๊ป จำกัด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นตัวแทนฝ่ายคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมทั้งนายภาณุวัฒน์ พันธุ์ทอง กรรมการบริษัทบริษัท ไตรรัตนากรุ๊ป จำกัด เป็นตัว