ค้นหา: dab

สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับคณะทำงานวิศวกรโครงการทดลองออกอากาศวิทยุดิจิตอลส่วนภูมิภาคระยะที่1 ททบ.5

17 ม.ค. 2023
วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 ณ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช หัวหน้าสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (งานอำนวยการ กองกลาง) ร่วมให้การต้อนคณะทำงาน และวิศวกร โครงการทดลองออกอากาศวิทยุดิจิตอลส่วนภูมิภาคระยะที่1 โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 (ส่วนกลาง) ในการเข้าการตรวจสอบวัดระบบสัญญาณการกระจายเสียง ก่