วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

ค้นหา: cheapest-flights

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัด “ปลูกต้นแรก วันแรกนาขวัญ ปลูกผักแลกค่าเทอม ปี3” สร้างขวัญกำลังใจให้นักศึกษาปลูกผักแลกค่าเทอม

12 พ.ค. 2020
วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมกัน “ปลูกต้นแรก วันแรกนาขวัญ ปลูกผักแลกค่าเทอม ปี3” ในโอกาสเป็นวันดีของภาคการเกษตรหลังวันพืชมงคล เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาโครงการปลูกผักแลกค่าเทอม อีกทั้งยังเป็นการระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทย จึงกำหนดเอาวันหลังพระราชพิธีเป็นวันเริ่มต้น ณ แปลง