วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ค้นหา: bathroom-designs

คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดตั้งสถาบันต้นแบบเพื่อการพัฒนาจังหวัด

07 ม.ค. 2022
วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 11.00 น. พลเอก ประสาท สุขเกษตร รองประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา และคณะ โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวต้อนรับ และร่วมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ปัจจุบัน และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ โดยมี อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้บริหาร และบุคลากร ให้การต้อน

คณบดีนำทีมผู้บริหารแม่โจ้-แพร่ฯ หารือผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ในบทบาทของมหาวิทยาลัยต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแพร่

09 พ.ย. 2020
วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าพบปะหารือกับ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนแสดงเจตนารมณ์ในบทบาทของมหาวิทยาลัยต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแพร่ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ