วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

แนะนำรายการ

แนะนำรายการ

รายการข่าวสดสายตรงจากวีโอเอ ภาคภาษาไทย
ออกอากาศทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 12.00 -12.30 น.

เสนอเหตุการณ์โลกปัจจุบัน ข่าวต่างประเทศที่สำคัญ บทวิเคราะห์ทางการเมือง รายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ เรื่องของสตรี การศึกษาและสังคม รายงานการบันเทิงและวัฒนธรรมอเมริกัน รวมทั้งชีวิตคนไทยในอเมริกา

 

รายการข่าวภาคค่ำ NHK WORLD JAPAN  ภาคภาษาไทย
ออกอากาศทุกวัน  เวลา 19.30 – 20.00 น.

เป็นรายการนำเสนอข่าว, รายการเพื่อการศึกษา, รายการสาระบันเทิงสำหรับครอบครัว ฯลฯ สำหรับโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม 2 ช่อง เสนอรายการที่ปรับเปลี่ยนตามความสนใจที่หลากหลายของผู้ชม นอกจากนั้น ยังมีเอ็นเอชเค เวิลด์ซึ่งให้บริการแพร่ภาพและกระจายเสียงภาคต่างประเทศด้วย

 

รายการสานสัมพันธ์ไทย-จีน
ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์  เวลา 12.30 – 13.00 น.

สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สถานีวิทยุจุฬา  สถานีวิทยุซีอาร์ไอ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ในการนำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวจากประเทศจีน ทั้งข่าวการเมือง เศรษฐกิจ ประเพณีและวัฒนธรรม และยังเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข่าวสารของไทยไปประเทศจีนอีกด้วย โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ

ช่วงที่ 1 ข่าวสดสายตรงจาก CRI นำเสนอข่าวความเคลื่อนไหวจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ทั้งข่าวเหตุการณ์ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น

ช่วงที่ 2 คุยกันวันละประเด็น นำเสนอสาระ ความรู้ เกร็ดน่าสนใจจากประเทศจีน เน้นการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และเรียนภาษาจีนกับซีอาร์ไอ เป็นการนำเสนอคำศัพท์ภาษาจีน การสนทนาด้วยภาษาจีนอย่างง่าย สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างรวดเร็ว

ช่วงที่ 3 สนทนา เน้นรูปแบบการพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ดำเนินรายการ จากสถานีวิทยุจุฬาฯและสถานีวิทยุ CRI โดยหยิบยกประเด็นใกล้ตัว นำเสนอเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างของไทยกับจีน โดยเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมทั้งสองประเทศ