ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – โควิด19

รวมประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19

[posts_data_table columns=’title,author’ ” category=”maejo-covid19″ content_length=”10″]