วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

การถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่  42-43 

https://www.youtube.com/watch?v=OLwLgGTXuPA