วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

Home

คุณกำลังฟัง[current-show show_avatar=”1″ avatar_width=”150″ ]

[metaslider id=”80690″]

ข่าว
MJU RADIO NEWS

ข่าว MJU RADIO NEWS
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวกองกลาง
ประกาศ / แถลงการณ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าว MJU RADIO NEWS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ตำแหน่งเลขที่ 160 สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ

อ่านเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แจ้งรายชื่อผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และรายชื่อผู้ได้รับโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น ประจำปี 2565

อ่านเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิต

อ่านเพิ่มเติม

ประธานคณะกรรมการบริหาร Guangxi University of Foreign Languages (GUFL) จีน เยือนมหาวิทยาลัยแม่โจ้

อ่านเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมงานครบรอบ 111 ปี วันชาติสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ณ กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม

แม่โจ้โพลล์ เปิดผลสำรวจ สังคมไทย ยอมรับเพศทางเลือกท่วมท้น ร้อยละ 89.93

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวรับสมัครงาน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ตำแหน่งเลขที่ 160 สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ

อ่านเพิ่มเติม

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 083 สังกัดงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

อ่านเพิ่มเติม

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 081 สังกัดงานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (ออนไลน์)

อ่านเพิ่มเติม

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง(เงินงบประมาณ) ตำแหน่งเลขที่ 002 ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (คร้้งที่ 2)

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่งฝ่ายผลิตหลายอัตรา

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวกองกลาง

สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมแสดงกับยินดีครับผู้อำนวยการกองกลางคนใหม่

อ่านเพิ่มเติม

ผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมด้วยหัวหน้างาน บุคลากร เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

อ่านเพิ่มเติม

กองกลาง สำนักมหาวิทยาลัย จัดโครงการทบทวนแผนการปฎิบัติงาน ประจำปี 2565 และจัดทำแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2566 (ครั้งที่2)

อ่านเพิ่มเติม

รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ(ตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ / แถลงการณ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้

แถลงการณ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องกรณีเพจ Steadr-US การแอบอ้างนำรูปภาพของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในพิธีเก็บเกี่ยวช่อดอกกัญชาไปใช้ในการโฆษณาให้ประชาชนหลงเชื่อว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีส่วนเกี่ยวข้อง

อ่านเพิ่มเติม

แถลงการณ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง โครงการส่งเสริมและพัฒนา ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้แก่เกษตรไทยฝ่าวิกฤติโควิด 19 ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่

อ่านเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยแม่โจ้แถลงการณ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ฉบับที่ 2 ขอสนับสนุนการใช้กัญชาเฉพาะทางการแพทย์เท่านั้น ไม่ใช้เพื่อสันทนาการอย่างเด็ดขาด และกรณีการทำร้ายร่างกายของเจ้าหน้าประจำศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ

อ่านเพิ่มเติม

แถลงการณ์ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง เหตุการณ์ทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์

อ่านเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยแม่โจ้แถลงการณ์ผ่านสื่อตามที่ได้มีการประกาศเสรีกัญชาในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้พร้อมสนับสนุนกัญชาเสรีเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และส่งเสริมให้กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม

แถลงการณ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องมีผู้แอบอ้างชื่อมหาวิทยาลัยเพื่อจำหน่ายผลผลิตกัญชา กัญชง และกระท่อม โดยไม่ได้รับอนุญาต

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 

อยูระหว่างการบันทึกข้อมูล

 
maejouniversity podcast · รายการผญ่าชุมชน โดยกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
maejouniversity podcast · รายการรักสุขภาพกับคณะพยาบาลศาสตร์
maejouniversity podcast · สวัสดีอาเซียน
maejouniversity podcast · รายการติดชิดธุรกิจ โดย อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร | Maejo Agro Food Park (MAP)
maejouniversity podcast · รายการเปิดโลกสัตวแพทย์แม่โจ้ โดย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejouniversity podcast · รายการเชียงใหม่อ่าน
maejouniversity podcast · แม่โจ้วิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อ
maejouniversity podcast · GREEN OFFICE สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejouniversity podcast · เพลงมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (สุนทราภรณ์)
maejouniversity podcast · รายการ maejo knowledge

MJU RADIO NETWORKFM 90.0 MHz

สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จังหวัดชุมพร
FM 94.0 MHz

สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จังหวัดแพร่
FM 95.50 MHz

สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จังหวัดเชียงใหม่

เครือข่ายพันธมิตร

กสทช.
6
7
122
8
n9jkkyrgwnfl
download (1)
tv5
avatars-000712270798-s0zixp-t500x500

Previous
Next


มหาวิทยาลัยแม่โจ้

63 ม.4  ต.หนองหาร  อ.สันทราย
จ.เชียงใหม่  50290 
053-873000

Get Directions >

MJU RADIO

63 ม.4  ต.หนองหาร  อ.สันทราย
จ.เชียงใหม่  50290 
053-873038-9

Get Directions >