วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 45 ประจำปีการศึกษา 2564-2565

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 45 ประจำปีการศึกษา 2564-2565
ระหว่างวันที่  17 – 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566


https://www.youtube.com/watch?v=WhIxmLDdLswhttps://www.youtube.com/watch?v=XXQhvW0T2bs

กำหนดการฝึกซ้อมและกำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร

ลำดับคณะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ตารางการถ่ายทอดสด

เร็วๆ นี้

ดำเนินการถ่ายทอดสดโดย
คณะกรรมการถ่ายทอดสดพิธีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 45 
สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้  กองกลาง / MJU channel กองเทคโนโลยีดิจิทัล  

ผังเส้นทางจราจร


หน้าแรกเว็บไซต์สถานีวิทยุ


เว็บไซต์รายงานตัวบัณฑิต


edit post

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโล่และเข็มที่ระลึกแก่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง “ชนกาธิเบศรดำริ”
ข่าว MJU RADIO NEWS

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโล่และเข็มที่ระลึกแก่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง “ชนกาธิเบศรดำริ”

13/02/2023

Facebook Twitter Google+ Linked In Pinterest


edit post

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมมูลนิธิโครงการหลวงสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ข่าว MJU RADIO NEWS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมมูลนิธิโครงการหลวงสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

11/02/2023

Facebook Twitter Google+ Linked In Pinterest


ดีไซน์ที่ไม่มีชื่อ (3)


MJU RADIO NETWORK
ดีไซน์ที่ไม่มีชื่อ (3)


YOUTUBE
ดีไซน์ที่ไม่มีชื่อ (3)


FACEBOOK LIVE


ดำเนินการถ่ายทอดสดโดยคณะกรรมการถ่ายทอดสดพิธีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 45 
สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้  กองกลาง / MJU channel กองเทคโนโลยีดิจิทัล