วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ FM 94.00 MHz

สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่

MJU RADIO PHRAE

          FM 94 MHz   “คลื่นเสียงเพื่อการศึกษา คลื่นปัญญาของสังคม”


ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเห็นความสำคัญของสื่อประเภทวิทยุกระจายเสียง ในช่วงการบริหารราชการของ รศ.ดร. เทพ พงษ์พานิช อธิการบดีร่วมกับ รศ.ดร. วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร นายอนันต์ ปัญญาวีร์ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษาให้มีการจัดตั้งศูนย์ ปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุเพื่อการศึกษา เป็นสถานที่ฝึกงานวิชาชีพของนักศึกษาทุกสาขาวิชาที่มีความสนใจการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงรวมทั้ง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐหรือ ประชาชนภายนอกมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมผลิตรายการ

MJU RADIO 94 จังหวัดแพร่ โครงการเกษตรอินทรีย์ทางอากาศ  เปิดอย่างเป็นทางการอีกครั้ง


รศ.ดร.วีระพล ทองมา รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานพิธีเปิดสถานีวิทยุ FM 94 MHz เสียงจากแม่โจ้–แพร่ อย่างเป็นทางการ โดยมี อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้–แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เป็นผู้กล่าวรายงาน  สถานีวิทยุแม่โจ้–แพร่ Fm 94 MHz จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางด้านการศึกษา ฝึกทักษะ ประสบการณ์ด้านทางด้านการจัดรายการวิทยุของนักศึกษา บุคลากรในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเป็นสื่อกลางในการให้ข่าวสาร ความรู้ ความบันเทิงแก่ผู้รับฟังรายการทางสถานีวิทยุภายในจังหวัดแพร่ โดยออกอากาศ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น. โทรศัพท์ 054-648-570

IMG_0439_0
IMG_0444
IMG_0439
IMG_0431
IMG_0416

Previous
Next

เวลาออกอากาศ

ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.

พื้นที่การกระจายเสียง

อ.ร้องกวาง จ.แพร่

ติดต่อเรา

054-648-570

งบประมาณ , อุปกรณ์ : โครงการโรงเรียนเกษตรอินทรีย์ทางอากาศ จ.เชียงใหม่