วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ FM 94.0 MHz