วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร FM 90 MHz

สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

MJU RADIO CHUMPHON

                   FM 90 MHz   “คลื่นเสียงเพื่อการศึกษา คลื่นปัญญาของสังคม”


original_fm9
original_fm11
original_fm10
original_fm8
original_fm7
original_fm6
original_fm5
original_fm4
original_fm3
original_fm1
original_fm2

Previous
Next

เวลาออกอากาศ

ทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น.

พื้นที่การกระจายเสียง

อำเภอเมือง
อำเภอสวี
อำเภอหลังสวน
อำเภอพะโต๊ะ
อำเภอละแม

ติดต่อเรา

062 234 1343