วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

Cruises

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรร่วมกับโครงการ MJU2T จัดตั้ง “ตู้ปันสุข แบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19”
นักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร รายงานตัวเข้าหอพัก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ร่วมกับประชุมกับผู้บริหารจังหวัดชุมพรเรื่องขับเคลื่อนด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พัฒนาจังหวัดชุมพร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรพร้อมด้วยศิษย์เก่าแม่โจ้ภาคใต้ มอบเงินรายได้จากโครงการเดิน-วิ่งการกุศล “วิ่งหาดแม่โจ้ ชมหลาดใต้เคี่ยม” ครั้งที่ 2 สบทบทุนโรงพยาบาลละแม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จัดพิธีถวายสักการะ เสด็จในกรมหลวงชุมพรฯ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา “อำลาสถาบัน กราบครู กอดเพื่อน” ประจำปีการศึกษา 2563
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร มอบหน้ากากผ้าและเจลแอลกอฮอล์ให้กับ รร.บ้านแหลมสันติ
แม่โจ้-ชุมพร ร่วมเปิดโครงการ “ตู้ปันสุข” บริเวณหอนาฬิกาละแม
แม่โจ้-ชุมพร มอบ Face Shiled ให้โรงพยาบาลละแม ป้องกันโควิด-19
10 things your boss expects you know about spa deals
เรื่องมาใหม่
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานกองกลางและกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
VOICE OF AMERICA (VOA) ภาคภาษาไทย ร่วมกับ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตข่าว การนำเสนอข่าว และภาพยนต์สารคดี