วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

Cruises

นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดชุมพร ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ U2T For BCG ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จังหวัดชุมพ
คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่ศึกษาดูงานและติดตามความก้าวหน้าโครงการเศรษฐกิจฐานราก “ชุมพรโมเดล” ณ กทช.หงษ์เจริญ อำเภอเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ม.แม่โจ้-ชุมพร จัดนิทรรศการบริการวิชาการ “งานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเทศกาลผลไม้ ทุเรียน เมืองชุมพร 2565
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (วันจักรี)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร  กิจกรรม “Big Cleaning Day” ภายใต้โครงการสำนักงานสีเขียว มุ่งสู่ Well being 
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 863 สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร (ครั้งที่ 3)
ม.แม่โจ้-ชุมพร รับการประเมินตามมาตรการ SANDBOX SAFETY ZONE IN SCHOOL
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ปลูกฟ้าทะลายโจร สู้ภัยโควิด!
รองผู้ว่าฯ ชุมพร ตรวจศูนย์แยกกักตัวฯ อาคารแม่โจ้สามัคคี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
อำเภอละแม ตั้ง ‘ อาคารแม่โจ้สามัคคี ม.แม่โจ้-ชุมพร ‘ เป็นศูนย์แยกกักตัวผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียว
เรื่องมาใหม่
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานกองกลางและกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
VOICE OF AMERICA (VOA) ภาคภาษาไทย ร่วมกับ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตข่าว การนำเสนอข่าว และภาพยนต์สารคดี