วันพฤหัสบดี, 18 เมษายน 2567

Accessory

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้จัดงานพิธี “ครอบครูกิ๋นอ้อไหว้ครูศิลปะอย่างบูรณาการ ประจำปี 2563″
คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประชุมสัญจรสภาวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 6/2563 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ –แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2563 ทำนุบำรุงศาสนา-สืบสานประเพณี
อธิการบดี ม.แม่โจ้ให้การต้อนรับรองจเรตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะ รับฟังบรรยายเรื่องระบบและมาตรการรักษาความปลอดภัย การปลูกกัญชา
แม่โจ้-แพร่ฯ คืนความรู้งานวิจัยห่วงโซ่คุณค่าไม้สักสู่เมืองแพร่
กิจกรรมปลูกป่าประชาอาสาฟื้นฟูพื้นที่ถูกไฟไหม้
คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม “ตู้ปันสุข” เพื่อน้องๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
10 ways accessories can find you the love of your life
Why mom was right about cool tech gadgets
เรื่องมาใหม่
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานกองกลางและกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
VOICE OF AMERICA (VOA) ภาคภาษาไทย ร่วมกับ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตข่าว การนำเสนอข่าว และภาพยนต์สารคดี