วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

Hot Songs

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับบริษัท ไตรรัตนากรุ๊ป จำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ
MJU Hospitech เตรียมเปิดรองรับกลุ่มผู้กักตัว “สีเขียว” เป็นศูนย์พักคอย Community Isolation อำเภอสันทราย ดำเนินงานตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะดับกระแสไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยเพื่อดูแลภูมิทัศน์และตัดกิ่งไม้ขนาดใหญ่แนวสายไฟฟ้าความเร็วสูงและแรงต่ำภายในมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ MOU ร่วมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกัญชงอินทรีย์ภาคเหนือ ปลูกกัญชงอินทรีย์-สร้างผลิตภัณฑ์ต่อยอดเชิงพาณิชย์-บันทึกข้อมูลระบบ Cloud เพื่อประโยชน์แก่เกษตรกร
อนม. มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัด “จิตอาสาพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้” ช่วยดูแลชุมชน ใช้สาธารณประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน
ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามที่มีบุคคลทำการผลิตชาจากใบกัญชาออกจำหน่าย
จดหมายข่าว mjuradio เดือนมกราคม 2564
ฝ่ายสื่อสารองค์กร นำกระเช้าของขวัญเข้าสวัสดีปีใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ น้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง ร.9
คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประชุมสัญจรสภาวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 6/2563 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ –แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
เรื่องมาใหม่
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานกองกลางและกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
VOICE OF AMERICA (VOA) ภาคภาษาไทย ร่วมกับ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตข่าว การนำเสนอข่าว และภาพยนต์สารคดี