วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

Lifestyle

โครงการอบรม “การส่งเสริมการปลูก “กัญชง(เฮมพ์)” เชิงพานิชย์ (รองรับกฎกระทรวงใหม่) รุ่นที่ 3
องค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้แถลงจุดยืนต่อประเด็นกิจรรมทุกกิจกรรมที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของนักศึกษา
เกษตรกรชาวสวนลำไย ร้อยละ 97.36 เห็นด้วยกับการชดเชยราคาลำไยไร่ละ 2,000 บาท และร้อยละ 82.57 คาดหวังการตั้ง “สถาบันลำไย”
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาสายพันธุ์ และผลิตภัณฑ์พืชกัญชงและกัญชา
การผลิตพืชกัญชา-กัญชง(เฮมพ์) การผลิตกัญชาอินทรีย์ระดับอุตสาหกรรมเพื่อการแพทย์ – การผลิตกัญชง(เฮมพ์) เชิงพานิชย์ในระดับอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับรางวัลผู้สนับสนุนการน้อมนำแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากกระทรวงมหาดไทย
ประเมินภายในสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2563
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2561-2562
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day และเข้าร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563
เรื่องมาใหม่
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานกองกลางและกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
VOICE OF AMERICA (VOA) ภาคภาษาไทย ร่วมกับ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตข่าว การนำเสนอข่าว และภาพยนต์สารคดี