วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

Love

Clipping ข่าวประจำวันที่ 24 มีนาคม 2564
กัญชง’เหนือกว่า’ข้าวโพด’ ม.แม่โจ้วิจัยชี้ความคุ้มค่า ( กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564 )
เปิดอบรมการส่งเสริมการปลูก “กัญชง” เชิงพาณิชย์ (รุ่น 6)
ว.นานาชาติ ร่วมมือบริษัท ทีเจโอ อกรีคัลเจอร์ จำกัด พัฒนาพืชกัญชง
โครงการอบรม “การส่งเสริมการปลูก “กัญชง(เฮมพ์)” เชิงพานิชย์ (รองรับกฎกระทรวงใหม่) รุ่นที่ 3
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาสายพันธุ์ และผลิตภัณฑ์พืชกัญชงและกัญชา
การผลิตพืชกัญชา-กัญชง(เฮมพ์) การผลิตกัญชาอินทรีย์ระดับอุตสาหกรรมเพื่อการแพทย์ – การผลิตกัญชง(เฮมพ์) เชิงพานิชย์ในระดับอุตสาหกรรม
How to cheat at gossip movies and get away with it
How twitter can teach you about celebrity houses
13 ways budget calculators are completely overrated
เรื่องมาใหม่
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานกองกลางและกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
VOICE OF AMERICA (VOA) ภาคภาษาไทย ร่วมกับ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตข่าว การนำเสนอข่าว และภาพยนต์สารคดี