Lifestyle

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายข้าวสาร และเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวหอม กข-แม่โจ้ ๒ และข้าวสารพันธุ์ข้าวเจ้าก่ำหอมแม่โจ้ ๑ เอ แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญผู้ที่สนใจรับฟังการเสวนาเรื่อง “รวมพลคนลำไย หัวใจอินทรีย์”
สถานการณ์โควิด-19 ยังรุนแรง ชาวสวนลำไยหวั่นทำราคาลำไยตกต่ำ เหตุจากระบบขนส่งและการส่งออกที่เข้มงวด
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร สำนักงานสีเขียวประจำปี 2563 (Green Office) ระดับดีเยี่ยม จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
สำนักงานหาวิทยาลัย เร่งดำเนินการพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19 ภายในอาคาร หลังจากพบว่ามีบุคลากรได้รับเชื้อโควิด-19 กำชับบุคลากรปฎิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัย
Clipping ข่าวประจำวันที่ 24 มีนาคม 2564
กัญชง’เหนือกว่า’ข้าวโพด’ ม.แม่โจ้วิจัยชี้ความคุ้มค่า ( กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564 )
เปิดอบรมการส่งเสริมการปลูก “กัญชง” เชิงพาณิชย์ (รุ่น 6)
ว.นานาชาติ ร่วมมือบริษัท ทีเจโอ อกรีคัลเจอร์ จำกัด พัฒนาพืชกัญชง
สำนักงานมหาวิทยาลัย ม.แม่โจ้ รับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2563
เรื่องมาใหม่
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานกองกลางและกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
VOICE OF AMERICA (VOA) ภาคภาษาไทย ร่วมกับ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตข่าว การนำเสนอข่าว และภาพยนต์สารคดี