วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

Fitness

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์กับโรงเรียนสันทรายวิทยาคม
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี (รุ่นที่ 1) จำนวน 50 คน
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับสถาบันการศึกษาพี่เลี้ยง สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
พยาบาลแม่โจ้ “ศาสตร์การเกษตรด้านอาหารสร้างเสริมสุขภาพ ทุกช่วงวัยและทุกสภาวะ”
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ MOU มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงพัฒนาหลักสูตรและการดำเนินงานหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
EP2 พยาบาลแม่โจ้ “ศาสตร์การเกษตรด้านอาหารสร้างเสริมสุขภาพทุกช่วงวัยและทุกสภาวะ”
EP1 Hot ISSUEs มหาวิทยาลัยแม่โจ้เตรียมเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร์
จดหมายข่าว mjuradio เดือนมกราคม 2564
สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้มีมติให้เปิดคณะสัตวแพทย์และคณะพยาบาลศาสตร์
What the world would be like if medicine shops didn’t exist
    • 1
    • 2
เรื่องมาใหม่
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานกองกลางและกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
VOICE OF AMERICA (VOA) ภาคภาษาไทย ร่วมกับ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตข่าว การนำเสนอข่าว และภาพยนต์สารคดี