วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

Tone Set

คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์นำเสนอ Pitching ผลิตภัณฑ์ และประกาศผลรางวัลสุดยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน ECON BIZ#2ภายใต้โครงการยกระดับวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ (SMATI)
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่มหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ กิจกรรมการเสวนา หัวข้อ “การสร้างบัณฑิตสู่การเป็นผู้ประกอบการ”: ECON Biz 2022 เริ่มต้นธุรกิจสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จและโครงการเศรษฐศาสตร์สืบสานศิลปวัฒนธรรม คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2565
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบ ผู้บริหารคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการ วิจัย และการศึกษา
ม.แม่โจ้ จับมือ ธ.ก.ส. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง “ความร่วมมือทางวิชาการการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต”
How to be unpopular in the cheap cloth world
How hollywood got fashion magazines all wrong
เรื่องมาใหม่
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานกองกลางและกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
VOICE OF AMERICA (VOA) ภาคภาษาไทย ร่วมกับ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตข่าว การนำเสนอข่าว และภาพยนต์สารคดี