Fashion

คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์นำเสนอ Pitching ผลิตภัณฑ์ และประกาศผลรางวัลสุดยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน ECON BIZ#2ภายใต้โครงการยกระดับวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ (SMATI)
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่มหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ กิจกรรมการเสวนา หัวข้อ “การสร้างบัณฑิตสู่การเป็นผู้ประกอบการ”: ECON Biz 2022 เริ่มต้นธุรกิจสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จและโครงการเศรษฐศาสตร์สืบสานศิลปวัฒนธรรม คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2565
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบ ผู้บริหารคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการ วิจัย และการศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563
มติคณะรัฐมนตรี ประกาศให้ 6-7 ก.ค.นี้ เป็นวันหยุดชดเชยตามปฏิทินเดิม ส่วนโควต้าวันหยุดสงกรานต์ ยังไม่เคาะต้องดูควบคู่สถานการณ์ COVID-19
ม.แม่โจ้ จับมือ ธ.ก.ส. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง “ความร่วมมือทางวิชาการการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต”
86 ปีแม่โจ้ : วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมภาคเหนือ
How to be unpopular in the cheap cloth world
The oddest place you will find fashion shows
    • 1
    • 2
เรื่องมาใหม่
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานกองกลางและกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
VOICE OF AMERICA (VOA) ภาคภาษาไทย ร่วมกับ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตข่าว การนำเสนอข่าว และภาพยนต์สารคดี