วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

clippingmaejouniversity

Column TRADE Talk: HSRI joins hands with MTEC for HI PETE and PETE : Bangkok Post Dec 27, 2021
Clipping ข่าวประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 : ม.แม่โจ้เปิดโรงเรือนอัจฉริยะใหญ่สุดในเอเชียแปซิฟิก
Clipping ข่าวประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 : ม.แม่โจ้เดินหน้าต่อยอดกัญชาเปิดโรงปลูกเพื่อทางการแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญ ชี้ “ไส้เดือนดิน” กินได้โปรตีนสูง แต่ต้องปรุงให้ถูกสุขอนามัย จีนใช้ผสมยาบำรุง
Clipping ข่าวประจำวันที่ 6 กันยายน 2564 : ม.แม่โจ้อบรมระยะสั้นผลิตกัญชา
Clipping ข่าวประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2564 :โรฒ-2020..ถุงเพาะกล้ารักษ์โลกผลงาน ม.แม่โจ้..ชุมชนทำเองได้
Clipping ข่าวประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2564 (ปฐมนิเทศ (แม่โจ้))
Clipping ข่าวประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2564 (เอ็มโอยูกัญชา)
Clipping ข่าวประจำวันที่ 12 สิงหาคม 2564 (ม.แม่โจ้’เอ็มโอยูปลูกกัญชงอินทรีย์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดเชิงพาณิชย์)
Clipping ข่าวประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 (ม.แม่โจ้ เปิดตัวผลิตภัณฑ์แปรรูป “กระชายขาว” นวัตกรรมสมุนไพรไทยช่วยฝ่าวิกฤตโควิด-19 )
เรื่องมาใหม่
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานกองกลางและกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
VOICE OF AMERICA (VOA) ภาคภาษาไทย ร่วมกับ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตข่าว การนำเสนอข่าว และภาพยนต์สารคดี