วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

Business

กยศ. ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจจกรรมรับบริจาคโลหิต “กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 10 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ประกาศมาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและการป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 (Novel COVID-19) สำหรับการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ
ม.แม่โจ้ ร่วมกับ กองทุนฯ กยศ. และเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 7”
ม.แม่โจ้ ร่วมกับ กองทุนฯ กยศ. และเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 7”
ม.แม่โจ้-ชุมพร ร่วมทำ MOA กับ Alauddin Stete Islamic University (UIN) ประเทศอินโดนีเซีย
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง มาตราการเฝ้าระวังและการป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (novel coronavirus 2019, 2019-nCoV)
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จเยี่ยมหน่วย พอ.สว. จังหวัดเชียงใหม่
ม.แม่โจ้ เก็บเกี่ยวผลผลิตดอกกัญชาสดเพื่อให้ประโยชน์ทางการแพทย์ เตรียมส่งมอบกรมการแพทย์
กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 42 ปีการศึกษา 2561-2562
    • 1
    • 2
เรื่องมาใหม่
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานกองกลางและกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
VOICE OF AMERICA (VOA) ภาคภาษาไทย ร่วมกับ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตข่าว การนำเสนอข่าว และภาพยนต์สารคดี