วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ประกาศ / แถลงการณ์

แถลงการณ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องกรณีเพจ Steadr-US การแอบอ้างนำรูปภาพของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในพิธีเก็บเกี่ยวช่อดอกกัญชาไปใช้ในการโฆษณาให้ประชาชนหลงเชื่อว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีส่วนเกี่ยวข้อง
แถลงการณ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง โครงการส่งเสริมและพัฒนา ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้แก่เกษตรไทยฝ่าวิกฤติโควิด 19 ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้แถลงการณ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ฉบับที่ 2 ขอสนับสนุนการใช้กัญชาเฉพาะทางการแพทย์เท่านั้น ไม่ใช้เพื่อสันทนาการอย่างเด็ดขาด และกรณีการทำร้ายร่างกายของเจ้าหน้าประจำศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ
แถลงการณ์ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง เหตุการณ์ทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้แถลงการณ์ผ่านสื่อตามที่ได้มีการประกาศเสรีกัญชาในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้พร้อมสนับสนุนกัญชาเสรีเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และส่งเสริมให้กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย
แถลงการณ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องมีผู้แอบอ้างชื่อมหาวิทยาลัยเพื่อจำหน่ายผลผลิตกัญชา กัญชง และกระท่อม โดยไม่ได้รับอนุญาต
เรื่องมาใหม่
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานกองกลางและกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
VOICE OF AMERICA (VOA) ภาคภาษาไทย ร่วมกับ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตข่าว การนำเสนอข่าว และภาพยนต์สารคดี