วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ต้อนรับ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในงาน “นวัตกรรมเสริมแกร่งถั่วเหลืองไทย เพิ่มรายได้เกษตรกร” ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

03 พ.ย. 2023
วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมให้การต้อนรับ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสเปิดงาน "นวัตกรรมเสริมแกร่งถั่วเหลืองไทย เพิ่มรายได้เกษตรกร" ซึ่งภายในงานมีการสาธิตการปลูกถั่วเหลืองด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ณ พื้นที่แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ มหาวิทย

มหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

03 พ.ย. 2023
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล ผู้ช่วยอธิการบดี นางพัชรี คำรินทร์ ผู้อำนวยการกองกลาง ได้เป็นผู้แทนอธิการบดีเข้าร่วมประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2566 เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 12 สถาบัน ณ มหาวิทย

มหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าร่วมการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2566 พร้อมรับฟังการมอบนโยบายจาก รมว.อว.

25 ต.ค. 2023
นอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมคำมอกหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดี , รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองอธิการบดี , รองศาสตราจารย์ จักรพงษ์ พิมพ์พิมล รองอธิการบดี เข้าร่วมการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้มอบใบประกาศเกียรติคุณกับอาจารย์และนักวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก “World’s Top 2% Scientists” ประจำปี 2023 โดย Stanford University

25 ต.ค. 2023
วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมรองผึ้ง ชั้น5 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ วีระพล ทองมา อธิการบดี เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณกับอาจารย์และนักวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก “World’s Top 2% Scientists” ประจำปี 2023 โดย Stanford University กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก “World’s Top 2% Scientists” ของมหาวิทยาลัยแม่