วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช เข้ารับ ” โล่ประกาศเกียรติคุณ ศิษย์เก่าปฐพีวิทยาดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 | ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช หัวหน้าสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ / ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ เป็นเกียรติเข้ารับ ” โล่ประกาศเกียรติคุณ ศิษย์เก่าปฐพีวิทยาดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563″ เนื่องในโอกาสงาน วันคืนสู่เหย้าชาวปฐพี ณ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

[su_custom_gallery source=”media: 9580,9587,9586,9585,9584,9583,9582,9581″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”170″ height=”170″ title=”never”]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
มหาวิทยาลัยแแม่โจ้หารือความร่วมือทางวิชาการ College of Management, College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร และเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
ผู้บริหารเข้าพบผู้บริหารบริษัท สหฟาร์ม จำกัด เพื่อเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566 “เกษียณเกษมสันต์ สายสัมพันธ์ชาวแม่โจ้” ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 34 ท่าน