วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จับมือลงนาม MOU ร่วมมือด้านวิชาการฯ เพื่อการอนุรักษ์ช้างไทยอย่างยั่งยืน

27 ก.พ. 2024
44
วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ที่สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดลำปาง คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วศิน เจริญตัณธนกุล พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดย นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนัก สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมลงนามและให้การต้อนรับ
ทั้งนี้เพื่อร่วมมือเดินหน้าพัฒนางานวิชาการทางการแพทย์และการวิจัย รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรตลอดจนนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทางด้านสัตวแพทย์ การวิจัยและการอนุรักษ์ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้และให้การช่วยเหลือทางด้านวิชาการ ร่วมกันจัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมของทั้งสองฝ่าย ให้สอดรับความมุ่งมั่นของทั้งสองหน่วยงานในการอนุรักษ์ช้างไทยอย่างยั่งยืน
—————————————-
ข่าว : คณะสัตวแพทยศาสตร์
—————————————-