วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ต้อนรับ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในงาน “นวัตกรรมเสริมแกร่งถั่วเหลืองไทย เพิ่มรายได้เกษตรกร” ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

03 พ.ย. 2023
23

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมให้การต้อนรับ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสเปิดงาน “นวัตกรรมเสริมแกร่งถั่วเหลืองไทย เพิ่มรายได้เกษตรกร” ซึ่งภายในงานมีการสาธิตการปลูกถั่วเหลืองด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ณ พื้นที่แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
.
ขอขอบคุณภาพ : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

[su_custom_gallery source=”media: 91309,91310,91311,91312,91313,91314,91315,91316,91317,91318,91319,91320,91321,91322,91323,91324″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”100″ title=”never”]