วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยแม่โจ้มอบใบประกาศเกียรติคุณกับอาจารย์และนักวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก “World’s Top 2% Scientists” ประจำปี 2023 โดย Stanford University

25 ต.ค. 2023
21
วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมรองผึ้ง ชั้น5 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ วีระพล ทองมา อธิการบดี เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณกับอาจารย์และนักวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก “World’s Top 2% Scientists” ประจำปี 2023 โดย Stanford University กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก “World’s Top 2% Scientists” ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ติดอันดับ ประเภท ผลกระทบอ้างอิงเฉพาะปี ค.ศ.2023 สูงที่สุด ได้แก่
.
1. Assoc. Prof. Dr. Rameshprabu Ramaraj วิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขา Energy & Biotechnology
2. รศ.ดร. เกรียงไกร ราชกิจ คณะวิทยาศาสตร์ สาขา Applied Mathematics & General Mathematics
3. Dr. Prakash Bhuyar วิทยาลัยนานาชาติ สาขา Energy & Food Science
.
ทั้งนี้เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford University) เผยแพร่ข้อมูลรายชื่อนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการอ้างอิงสูงที่สุดใน Top 2% ของโลก ในสาขาวิชาต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 22 สาขาหลัก 174 สาขาย่อย ตามมาตรฐานการจัดหมวดหมู่ของ Science-Metrix โดยมาจากการศึกษาเรื่อง “Updated science-wide author databases of standardized citation indicators” ในวารสารวิชาการนานาชาติ PLOS BIOLOGY ซึ่งใช้ตัวชี้วัดที่หลากหลาย (citations, h-index, co-authorship adjusted hm-index, citations to papers in different authorship positions and a composite indicator (c-score)
[su_custom_gallery source=”media: 91222,91221,91220,91219,91218,91217,91216,91214,91213,91212,91211,91209″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”100″ title=”never”]