วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดพิธีเปิดป้ายอาคารหมู่บ้านนักพัฒนาการเกษตรดิจทัล Village of Ag Tech Makers (VAM)

24 ต.ค. 2023
16

วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566 ณ อาคารหมู่บ้านนักพัฒนาการเกษตรดิจทัล คณะบริหารธุรกิจ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีเป็นประธานเปิดป้ายอาคารหมู่บ้านนักพัฒนาการเกษตรดิจทัล Village of Ag Tech Makers (VAM) โดยมีพิธีทางศาสนาและพิธีเปิดป้ายอาคาร ทั้งนี้อาคารดังกล่าวได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Infrastructure Fund) เพื่อดำเนินโครงการหมู่บ้านนักพัฒนาเกษตรดิจิทัล Village of Ag Tech Makers (VAM) เพื่อเป็นสิริมงคลก่อนการดำเนินงานและเปิดใช้อาคารหมู่บ้านนักพัฒนาการเกษตรดิจิทัล (VAM) อย่างเป็นทางการ และเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขสำหรับบุคลากรและนักศึกษาในคณะบริหารธุรกิจต่อไป

[su_custom_gallery source=”media: 91202,91201,91200,91199,91197,91196,91195,91192,91190″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”100″ title=”never”]