สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566

05 ต.ค. 2023
17

วันที่ 29 กันยายน 2566 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีงานมุทิตาจิตแต่ผู้เกษียณอายุ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี พ.ศ.2566 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งในงานดังกล่าวมีบุคลลากรสำนักวิจัยฯ เกษียณอายุจำนวน 3 ท่าน ได้แก่
1. นายนิคม วงศ์นันตา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารงานบริการวิชาการ สังกัดกองบริหารงานบริการวิชาการ
2. นายบุญรัตน ยิ่งโยชน์ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร สังกัดงานปรับปรุงและขยายพันธุ์พืชและสัตว์ กองบริหารงานบริการวิชาการ
3. นางวณิชยา เต๋จ๊ะ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดงานบริหารและส่งเสริมการวิจัย กองบริหารงานวิจัย

.

 

[su_custom_gallery source=”media: 91034,91033,91032,91031,91030,91029,91028,91027,91026,91025,91024,91023,91022,91021″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”100″ title=”never”]