วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรม MJU Car Free Day 2023 ขับเคลื่อน MJU Green University กิจกรรมวันปลอดรถ ลดมลพิษ รักษ์สิ่งแวดล้อม

22 ก.ย. 2023
14

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดกิจกรรม MJU Car Free Day 2023 ซึ่งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ คณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green office) สำนักงานมหาวิทยาลัย และกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม จัดขึ้นเพื่อร่วมรณรงค์วันปลอดรถสากล หรือ World Car Free Day ลดการใช้รถยนต์บุคคล รถจักรยานยนต์ โดยเดินทางด้วยการใช้จักรยานหรือเดิน ลดการใช้ยานพาหนะที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ลดปัญหามลภาวะทางอากาศและเสียง ปัญหาการจราจร ซึ่งการใช้จักรยานเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง เพราะเป็นพาหนะที่ไม่ใช้เชื้อเพลิงใด ๆ อีกทั้งยังส่งผลให้ผู้ปั่นจักรยานมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ไม่สร้างมลพิษในการปล่อยควันพิษ ไม่มีปัญหามลภาวะทางเสียง และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมถึงให้ทุกหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดี กล่าวรายงาน ทั้งนี้ผู้บริหารบริษัท เอนี่วีล จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนจักรยานในกิจกรรมและมอบทุนการศึกษาแก่กองทุน 90ปีแม่โจ้ จำนวน 30,000 บาท

[su_custom_gallery source=”media: 90833,90834,90835,90836,90837,90838,90839,90840,90841,90842,90843,90844,90845,90846,90847,90848,90849,90850,90851,90852″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”100″ title=”never”]