วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดโครงการติดทักษะการผลิตงานสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

11 ก.ย. 2023
12
🔵 บรรยากาศการอบรมโครงการติดทักษะการผลิตงานสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566
ณ ห้อง Co- Maker Space สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และห้อง ศร 205 ตึก 70 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
……
โดยได้รับเกียรติกล่าวต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก
นางพัชรี คํารินทร์
ผู้อํานวยการกองกลางมหาวิทยาลัยแม่โจ้
และเปิดการอบรมโดย
รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองอธิการบดี
.
ซึ่งวิทยากรมากประสบการณ์หัวข้อทักษะการพูดในที่ชุมชน
การพัฒนาบุคลิกภาพ การเป็น Creator และการฝึกปฏิบัติออกแบบสื่อและเพิ่ม Multi Skills ด้วย Canva
.
โดยอาจารย์นฤมล มั่นวงค์วิโรจน์
หัวหน้ากลุ่มข่าว ส่วนข่าวและรายการภูมิภาค สํานักประชาสัมพันธ์ เขต ๓
และคุณธัญชนก สีหาพล
นักประชาสัมพันธ์และอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
.
🔵 การอบรมนี้ได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม🧑‍💻
ซึ่งทักษะการพูดและการเป็นครีเอเตอร์เป็นทักษะที่สามารถนำไปปรับใช้ในงานทุกสาขาอาชีพในปัจจุบัน
สำหรับท่านที่สมัครไม่ทัน
สามารถติดตามข่าวสารการจัดอบรมครั้งต่อไปได้ที่ MJU RADIO สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ FM 95.50 MHz
[su_custom_gallery source=”media: 90649,90651,90652,90653,90654,90655,90656,90657,90658,90659,90660,90661,90662,90663,90664,90665,90666,90667,90668,90669,90670,90671,90672,90673,90674,90675,90676,90677,90678,90679,90680,90681,90682,90683,90684,90685,90686,90687,90688,90689″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”100″ title=”never”]