วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับ คุณณัฐภาณุ นพคุณ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ / รองอธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.กุลยา ป้องพาล คณะศิลปศาสตร์ ร่วมต้อนรับ คุณณัฐภาณุ นพคุณ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ / รองอธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสร่วมบันทึกเสียงรายการ Daily English ในการเผยแพร่กิจกรรมหรือภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศ โดยจะอากาศทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ FM 95.50 MHz และออนไลน์ที่ www.mjuradio.com
[su_custom_gallery source=”media: 90599,90598,90597,90596″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”100″ title=”never”]