วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายครัวอิ่มอุ่นฯ พร้อมโชว์ฝีมือ “ผัดผักเหรียงไข่ใส่กุ้ง” หรอยจังหู้ !!

08 ก.ย. 2023
18
วันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 11.19 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดป้าย “ครัวอิ่มอุ่น พี่เพื่อน้อง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดี อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายอุดมศักดิ์ เฉลิมพนาพันธ์ ประธานชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ จังหวัดชุมพร และตัวแทนศิษย์เก่าแม่โจ้ เข้าร่วม ณ อาคารเทวดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี ได้ลงมือทำผัดผักเหรียงไข่ใส่กุ้ง ให้นักศึกษารับประทาน พร้อมกับเยี่ยมชมครัวและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ในการขับเคลื่อนครัวอิ่มอุ่น พี่เพื่อน้อง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ให้มีความยั่งยืนต่อไป