คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) ด้านวิชาการ ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

07 ก.ย. 2023
12

วันที่ 5 กันยายน 2566 ที่ผ่านมาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร บุญมาก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดาชะโลมกลาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) กับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง โดย ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวลำปาง ในด้านการส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมทางวิชาการ ทั้งด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

[su_custom_gallery source=”media: 90529,90530,90532,90533,90534″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”100″ title=”never”]