ผู้ว่าการรัฐอิโม (The Governor of Imo State, Senator Hope Uzodimma) สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย ให้การต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในโอกาสเข้าคารวะและหารือความร่วมมือเรื่องการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดฝึกอบรมด้านการเกษตร

30 ส.ค. 2023
14
วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม ที่ว่าการรัฐอิโม สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัยนานาชาติ ได้เกียรติรับเชิญจากรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียเพื่อเดินทางไปเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย รัฐ Imo State ทั้งนี้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าคารวะ Hope Odidika Uzodimma ผู้ว่าการรัฐอิโม และพูดคุยหารือความร่วมมือเรื่องการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดฝึกอบรมด้านการเกษตร เช่น การจัดการเกษตรอินทรีย์ การจัดการน้ำ การผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร มันสำปะหลัง ปาล์ม ยางพารา และพืชเศรษฐกิจอื่นๆ
.
ทั้งนี้ Hope Odidika Uzodimma ผู้ว่าการรัฐอิโมกล่าวอีกว่าการสร้างความร่วมมือครั้งนี้มั่นใจว่าจะมีประสิทธิผลที่จะสร้างประโยชน์ร่วมกันในการพัฒนาด้านเกษตร สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมและการลงทุนของทั้งสองประเทศ
.
[su_custom_gallery source=”media: 90503,90504,90505,90506,90507″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”100″ title=”never”]