กองกลาง ร่วมกับฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และกลุ่มผู้นำชุมชนปฏิบัติการ(คุณอำนวย) ด้านพัฒนาบุคลากรกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป จัดโครงการสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านสารบรรณ

22 ส.ค. 2023
13