วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566

25 ก.ค. 2023
12

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566 นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมพิธี ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ โดยถวายให้แด่ 1.วัดแม่โจ้ 2.วัดวิเวกวนาราม 3.วัดป่าเหมือด 4.วัดทุ่งหมื่นน้อย 5.วัดห้วยเกี๋ยง 6.วัดมงคลเศรษฐี 7.วัดทุ่งปากเก็ด 8.วัดหนองอุโบสถ 9.วัดป่าบง เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และสืบสานประเพณีเข้าพรรษาให้คงอยู่สืบไป ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

[su_custom_gallery source=”media: 90148,90173,90172,90171,90170,90169,90168,90167,90166,90165,90164,90163,90162,90161,90160,90159,90158,90157,90156,90155,90154,90153,90152,90151,90150,90149″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”100″ title=”never”]