มหาวิทยาลัยแม่โจ้ต้อนรับคณะผู้บริหารบริษัทเดอะซัมอิมเม็กซ์ จำกัด ในโอกาสข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้

24 ก.ค. 2023
14

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น5 สำนักงานมหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารบริษัทเดอะซันอินเม็กซ์จำกัด ในโอกาในโอกาสข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้

[su_custom_gallery source=”media: 90132,90133,90134,90135,90136,90137,90138,90139,90140,90141,90142″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”100″ title=”never”]