วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

กองกลางจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรกองกลาง เรื่อง แนวปฎิบัติในการจัดทำหนังสือราชการมหาวิทยาลัย

20 ก.ค. 2023
22

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 นางพัชรี คำรินทร์ ผู้อำนวยการกองกลาง กล่าวเปิดการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรกองกลางเรื่องแนวปฎิบัติในการจัดทำหนังสือราชการมหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรกองกลางได้แลกเปลี่ยน พูดคุย เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้รูปแบบหนังสือราชการ และการเสนอหนังสือราชการ ตลอดจนทราบปัญหาและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการเขียนและการเสนอหนังสือราชการ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

[su_custom_gallery source=”media: 90101,90125,90126,90124,90123,90122,90121,90120,90118,90117,90116,90115,90114,90113,90112,90111,90110,90109,90108,90107,90106,90105,90104,90103″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”100″ title=”never”]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
มหาวิทยาลัยแแม่โจ้หารือความร่วมือทางวิชาการ College of Management, College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าพบผู้บริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หารือความร่วมมือการจัดงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี
🇹🇼🇹🇼🇹🇼 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมงานเฉลิมฉลองวันชาติสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) วาระครบรอบ 112 ปี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร และเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้